(advertentie)
Copyright
Copyright © Weerstation Hongarije / Jos van Ruitenbeek.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik (met bronvermelding) mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Weerstation Hongarije / Jos van Ruitenbeek.

Disclaimer
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Weerstation Hongarije / Jos van Ruitenbeek niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Weerstation Hongarije / Jos van Ruitenbeek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Cookies
Weerstation Hongarije maakt gebruik van cookies. De op deze site gebruikte cookies hebben uitsluitend tot doel uw bezoek te vereenvoudigen, zo wordt bijvoorbeeld middels een cookie uw plaatskeuze onthouden voor de meerdaagse weersverwachting zodat de plaats van uw keuze bij een volgend bezoek direct wordt getoond. Er worden geen cookies gebruikt om uw surfgedrag vast te leggen.

Websiteontwerp en realisatie: Jos van Ruitenbeek © 2012-2023.


Contact | Copyright & Cookies | Over het Weerstation | Meten is weten