(advertentie)
Perzische golf wordt door extreme hitte onleefbaar
Pécs, 28 oktober 2015

Nog deze eeuw kan het gebied rond de Perzische golf door extreme hitte wel eens onleefbaar worden.

Tot die conclusie komen onderzoekers. Wanneer de uitstoot van broeikasgassen in het huidige tempo blijft toenemen, zal het gebied nog voor het einde van deze eeuw met zulke extreme temperaturen en luchtvochtigheid te maken krijgen dat zelfs gezonde mensen het er niet meer uit kunnen houden.

Het menselijk lichaam kan warmte kwijtraken door te zweten. Om dat zweet te doen verdampen, is warmte nodig en dat wordt aan het lichaam onttrokken. Maar als de luchtvochtigheid hoog is, is verdamping lastig en koelt het lichaam dus moeilijk af. In hoeverre mensen in staat zijn om hun lichaamstemperatuur in stand te houden, hangt dus niet alleen af van de temperatuur, maar ook van de luchtvochtigheid. Een rekensommetje met deze beide factoren resulteert in de zogenoemde natteboltemperatuur. Zolang deze onder de 35 graden Celsius blijft, is er niets aan de hand. Maar wanneer de natteboltemperatuur boven de 35 graden Celsius komt, kan het lichaam niet afkoelen en komen zelfs de overlevingskansen van gezonde mensen in het gedrang. Zeker als mensen gedurende langere tijd (meerdere uren) aan deze temperaturen worden blootgesteld.

Klimaatmodellen laten nu zien dat mensen in het gebied rond de Perzische golf nog voor het einde van deze eeuw met dergelijke temperaturen te maken kunnen krijgen. In die klimaatmodellen gaan onderzoekers er dan vanuit dat de huidige toename in de uitstoot van broeikasgassen doorzet. Steden als Doha, Abu Dhabi en Dubai en een land als Qatar krijgen volgens deze modellen in een periode van dertig jaar meerdere malen te maken met temperaturen die het menselijk lichaam niet verdragen kan. Bovendien wijzen deze modellen erop dat extreem warme zomerdagen die nu in dit gebied gemiddeld één keer in de twintig dagen voorkomen, dan gezien zullen worden als normale zomerdagen.

Bron: scientias.nl

 • Lees nog meer nieuws


Contact | Copyright & Cookies | Over het Weerstation | Meten is weten