(advertentie)
Klimaatverandering, wat nu?
Hongarije, 06 juni 2019

Het klimaat verandert wereldwijd in een snel tempo. Sceptici zullen direct reageren met het argument dat het klimaat constant verandert. Ja, dat is zeker waar. Zolang onze aarde bestaat verandert het klimaat regelmatig, echter het klimaat is nog nooit in zo een snel tempo veranderd zoals wij dit nu beleven.

Is de huidige klimaatverandering het gevolg van menselijk handelen? Ik zou het echt niet weten en ik denk dat dit ook zeer lastig te bewijzen zal zijn. Klimaatsceptici en klimaatontkenners zijn er zeker van dat het geen gevolg is van menselijk handelen en geven daarvoor argumenten als: "van zure regen hoor je ook niets meer" en "het gat in de ozonlaag is er ook niet meer". Grotendeels hebben zij daar ook gelijk in. Zij vergeten echter te melden dat deze twee grote problemen uit een vrij recent verleden bijna niet meer bestaan door menselijk ingrijpen. De verantwoordelijke stoffen voor zure regen (zwaveldioxide, stikstofoxide, ammoniak) worden sinds decennia grotendeels middels filters en katalysators uit de uitstoot van fabrieken en auto's gehouden. De stoffen die voor een zeer belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de afbraak van de ozonlaag, de zogenaamde CFK's, zijn zo goed als geheel verboden en verbannen. CFK's werden grootschalig ingezet als drijfgas in spuitbussen en als koelgas in koelkasten en vriezers.

De mensheid is dus al eerder in staat gebleken om haar gemaakte fouten, in ieder geval voor een substantieel deel, te corrigeren. Daarmee komen we terug bij het probleem van vandaag de dag: de opwarming van de aarde cq. de klimaatverandering.

Door de meeste wetenschappers wordt de huidige klimaatverandering toegeschreven aan met name CO2 en methaan in de atmosfeer. Deze stoffen veroorzaken, volgens deze wetenschappers, een broeikaseffect waardoor de door de zon ingestraalde warmte niet uitgestraald kan worden. Met andere woorden: de warmte wordt vastgehouden. Dit effect wordt door het afsmelten van land- en zee-ijs, als gevolg van de opwarming, versterkt omdat door het afnemen van witte oppervlaktes minder zonlicht terug de ruimte in wordt gestraald. Sceptici en ontkenners beweren dat CO2 juist heel goed is voor de natuur omdat het een belangrijke stof is voor de groei van bomen en planten. Daar hebben zij weer helemaal gelijk in. Echter als we in een rapper tempo bossen en regenwouden blijven kappen dan het aan kan groeien is dit een drogargument. Daarnaast levert methaan geen enkele positieve bijdrage aan de natuur.

We kunnen nu, net als bij de zure regen en het gat in de ozonlaag, op z'n minst proberen het tij te keren. Mogelijk levert een sterke reductie van de uitstoot van CO2 en methaan geen enkele bijdrage aan het stoppen of afremmen van de klimaatverandering maar het is zeker de moeite van het proberen waard. Daarenboven: ook al is het reduceren van de luchtvervuiling een bij voorbaat verloren zaak m.b.t. de klimaatverandering, we zijn het aan onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen verplicht het in ieder geval te proberen. Niet geschoten is immers altijd mis.

De sceptici en de ontkenners zullen zeggen dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Mogelijk hebben zij hierin ook weer gelijk. Echter, ook al heeft al die vuiligheid die wij de lucht in blazen niets te maken met de klimaatverandering, het is zeker niet gezond om al die troep in te ademen. De kosten voor het reduceren van de luchtvervuiling worden alleen al ruimschoots gecompenseerd door de besparing op de zorgkosten. Ook al mocht deze laatste stelling niet waar blijken, door schonere lucht wordt het leven van velen toch zeker veel aangenamer. Alleen dat is al heel veel waard.

Wij mensen zijn al eerder in staat gebleken een dreigende catastrofe af te wenden, laten we het nu ook weer doen door minder energie en duurzame energie te gaan gebruiken en door minder te consumeren. Met minder consumeren bedoel ik niet minder eten, ja wel minder vlees eten, maar meer nog bewuster zijn van alles wat je koopt en de gevolgen die je aankoop heeft op de vervuiling van onze mooie aarde.

Jos van Ruitenbeek

 • Lees nog meer nieuws


Contact | Copyright & Cookies | Over het Weerstation | Meten is weten