Hoe ontstaat onweer?
Hongarije, 22 juni 2019

Hoe ontstaat onweer en hoe komt een onweersverwachting tot stand?
Er bestaan twee soorten onweer: zomer- en winteronweer. Dit artikel gaat over zomeronweer.

Voor onweer zijn meerdere ingrediënten nodig waarvan vocht, energie en stabiliteit van de atmosfeer de belangrijksten zijn. Het begint met een wolkeloze of gedeeltelijk bewolkte lucht en een relatief hoge luchtvochtigheid en een relatief hoge temperatuur (energie). Hier komen twee belangrijke aspecten in het spel.

1. Hoe warmer de lucht hoe meer vocht deze kan bevatten, hoe kouder de lucht hoe minder vocht deze kan bevatten.

2. Warme lucht is lichter en stijgt daardoor, koude lucht is zwaarder en "valt" daardoor naar beneden.


Is het warm genoeg dan gaat de warme vochtige lucht stijgen en als deze hoog genoeg is gestegen koelt de lucht af en het vocht gaat condenseren: een wolk ontstaat. Afhankelijk van de omstandigheden blijft het een klein wolkje of groeit het uit tot een grote wolk waarin zoveel gecondenseerd vocht is samengepakt waardoor druppels ontstaan, zijn deze druppels groot en zwaar genoeg dan vallen zij naar beneden: het regent maar het onweert niet. Nu komt echter nog een ander fenomeen meespelen. Bij de condensatie van vocht komt warmte vrij. Wordt er veel vocht in de wolk aangevoerd dan condenseert er veel vocht en ontstaat er meer warmte in de wolk. Deze warmte gaat voor een omhoog- en omlaaggaande beweging in de wolk zorgen waardoor hagelstenen kunnen ontstaan.

In iedere onweerswolk in wording vormen zich naast regendruppels dus ook hagelstenen vaak zijn die al gesmolten voor ze op de grond komen en valt er dus gewoon regen. Regelmatig overleven de hagelstenen de reis van wolk naar de grond met soms grote schade tot gevolg. Maar dat terzijde, in de onweerswolk krijgen de hagelstenen door onderlinge botsingen een lading, de grote deeltjes een positieve landing en de kleinere deeltjes een negatieve lading. De positieve deeltjes verzamelen zich boven in de wolk, de negatieve deeltjes verzamelen zich onder in de wolk. Het aardoppervlak heeft een positieve lading. Wordt het spannigsverschil tussen de positieve en de negatieve lading te groot dan ontstaat een ontlading in de vorm van een bliksemschicht. Dit kan dus een ontlading in de wolk zelf zijn maar ook van de wolk naar het aardoppervlak.

Verder speelt bij het ontstaan van onweer de stabiliteit van de atmosfeer een belangrijke rol wat in weerjargon wordt aangeduid met CAPE en weergegeven in Joules per kilo lucht, hoe hoger deze energie (Joules), hoe groter de kans op zware onweersbuien.

Om een verwachting voor onweer te kunnen maken wordt dus vooral gekeken naar temperatuur, luchtvochtigheid en de stabiliteit van de atmosfeer. Maar ondanks de grote kennis die inmiddels over onweer aanwezig is blijft onweer nog altijd een heel lastig fenomeen in de weersverwachtingen. In een verwachting kan worden aangegeven of de kans op onweer nihil, of groot of klein is, er kan worden aangegeven dat er kans bestaat op lichte of zware onweersbuien maar aangeven waar en wanneer onweersbuien precies actief gaan worden is nog altijd onmogelijk.

 • Lees hier onze uitleg over het ontstaan van hagel

 • Lees nog meer nieuws


Contact | Copyright & Cookies | Over het Weerstation | Meten is weten