(advertentie)
Meteorologische seizoenen vs astronomische seizoenen
Hongarije, 01 september 2019

Vandaag is het 1 september, de dag waarop de meteorologische herfst is begonnen. Het is wat verwarrend dat er twee verschillende datums worden gehanteerd voor het wisselen van de seizoenen maar voor beide is wat te zeggen.

De astronomische seizoenen worden bepaald door de stand van de zon t.o.v. de aarde waarbij de evenaar, de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring bepalend zijn. De wisseling van de astronomische seizoenen is niet ieder jaar gelijk maar valt altijd rond 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december, de wisseling van de meteorologische seizoenen zijn ieder jaar exact gelijk: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

Het begin van de astronomische seizoenen wordt dus bepaald aan de hand van de stand van de zon. De lente en de herfst beginnen op het moment dat de zon loodrecht boven de evenaar staat, deze stand van de zon wordt Equinox genoemd. De zomer begint op het noordelijk halfrond op het moment dat de zon loodrecht boven de Kreeftskeerkring staat, noordelijker kan de zon niet komen en vanaf dat moment gaat de zon weer richting evenaar. Dit is het moment van de langste dag. De winter begint als de zon loodrecht boven de Steenbokskeerkring staat; het moment van de kortste dag, vanaf dat moment beweegt de zon weer in noordelijke richting. Het moment de de zon loodrecht boven de Kreeftskeerkring of de Steenbokskeerkring staat wordt Solstice of Zonnewende genoemd omdat de zon op dat moment van richting verandert.

Dit jaar staat de zon op 23 september om 7:50 uur loodrecht boven de evenaar en op dat moment begint op het noordelijk halfrond de herfst, op het zuidelijke halfrond de lente.

Voor zowel de meteorologische seizoenen als de astronomische seizoenen is wat te zeggen. Voordeel van de meteorologische seizoenen is dat deze altijd op dezelfde datum en tijdstip aanvangen en dat tijdsblokken van exact drie maanden eenvoudiger in statistieken te verwerken zijn. De astronomische seizoenen volgen volgens sommigen meer de natuur, dit is zeker waar maar van de andere kant is de seizoenswisseling vaak al heel duidelijk merkbaar voordat de zon een van de keerkringen of de evenaar bereikt heeft.

*De stand van de zon is natuurlijk niet werkelijk de stand van de zon, de zon staat immers op een vast punt in ons zonnestelsel. Met de stand van de zon wordt dan ook bedoeld de stand van de zon vanuit ons gezichtspunt op aarde. Onze kijk op de zon verandert constant door de rotatie (dag en nacht) en de kanteling (seizoenswisselingen) van de aarde.

 • Lees nog meer nieuws


Contact | Copyright & Cookies | Over het Weerstation | Meten is weten