WERELDWIJD EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN
Hongarije, 28 juli 2021

Weerspecial geschreven door Jos van Ruitenbeek

Het zal weinigen ontgaan zijn, deze zomer komen wereldwijd extreme weersomstandigheden voor; extreme hittegolf in het westen van Canada en de Verenigde Staten, extreme regenval in Europa, Turkije, China en andere plaatsen. Grote droogte in Mexico, delen van Afrika, Iran en Irak waar zelfs rellen uitbreken door het gebrek aan drinkwater. Nooit eerder gemeten lage temperaturen in delen van Zuid Amerika en zuidelijk Afrika.

STRAALSTROOM (JET STREAM)
Het weer op aarde wordt voor een belangrijk deel bepaald door de straalstromen, op aarde kennen we 4 straalstromen: de polaire straalstromen rond de noord- en de zuidpool en de subtropische straalstromen ten noorden en ten zuiden van de evenaar. We beperken ons nu hoofdzakelijk tot de noordelijke polaire straalstroom omdat die voor het weer in Europa de hoofdrol speelt.

Een straalstroom is een krachtige wind op een hoogte van ongeveer 10 kilometer met windsnelheden tussen 100 en 350 kilometer per uur. Deze bijna altijd aanwezige harde wind ontstaat door temperatuursverschillen, op de noordpool is het bijvoorbeeld veel kouder dan zuidelijker in Europa, doordat de natuur dat temperatuursverschil probeert op te heffen stromen de koude en de warme lucht naar elkaar toe met als gevolg een zeer krachtige wind. Een straalstroom volgt niet altijd exact hetzelfde pad en heeft niet altijd dezelfde kracht, e.e.a. is afhankelijk van het temperatuursverschil en de plaats waar koude en warme lucht elkaar ontmoeten.

INVLOED VAN DE OPWARMING OP DE STRAALSTROOM
Omdat het gebied binnen de noordpoolcirkel veel sneller opwarmt dan de rest van de aarde is het temperatuursverschil tussen het poolgebied en de zuidelijker gebieden kleiner geworden waardoor de noordelijke straalstroom minder krachtig is, verder naar het zuiden is afgezakt en veel meer is gaan zwabberen dan normaal.

Dit heeft tot gevolg dat op meerdere plaatsen warme lucht uit het gebied rond de evenaar veel verder naar het noorden kan trekken met hittegolven in Europa en Noord Amerika tot gevolg, maar door het gezwabber van de straalstroom kan ook regelmatig behoorlijke koude lucht uit het noordpoolgebied in Europa doordringen waardoor het in Nederland en België dit jaar regelmatig aanmerkelijk kouder is dan normaal. Door de verzwakte straalstroom blijven weergebieden langer op hun plaats hangen waardoor lokaal extreme hoeveelheden neerslag kunnen vallen, een dergelijk bui trekt normaal vrij snel over waardoor de neerslag over een groter gebied wordt verspreid maar door de verzwakte straalstroom blijven die regengebieden nu vaak bijna onbewogen boven een vrij klein gebied hangen met regelmatig dramatische consequenties.

Het lijkt er zeer sterk op dat de opwarming van de aarde dus volledig verantwoordelijk is voor alle extremen die zich dit jaar voordoen en dat we er rekening mee moeten houden dat we ook de komende jaren met extremen van het weer rekening moeten houden.

 • Lees nog meer nieuws


Contact | Copyright & Cookies | Over het Weerstation | Meten is weten